Nasze systemy

Kompletny sytem do budowy domu

Dom to ciepło rodzinne, azyl, miejsce do którego się wraca.
W spokojnym i bezpiecznym domu możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i realizować swoje marzenia. Tym, którzy chcą zbudować taki właśnie dom, oferujemy produkty naszej firmy.
Są to elementy do budowy ścian, dachu, elewacji i obiektów małej architektury.

Wycieczki objazdowe
Produkując od 30 lat materiały budowlane i ceramikę wypracowaliśmy technologię gwarantującą unikalną trwałość wyrobów.
Technologia
Spis treści
Technologia
Elewacja dla pokoleń
Dachówki ceramiczne

  Ciepły dom dla pokoleń

Ceramika budowlana

Od kilku lat na polskim rynku obecne są ceramiczne produkty poryzowane. Ich charakterystyczny wygląd był cechą odróżniającą je od innych. Od pewnego czasu jednak podobny wygląd przybrały materiały ceramiczne nie posiadające tak dobrych właściwości izolacyjnych.
Początkowo produkty polskie tego rodzaju nie dorównywały towarom importowanym. Jednak po kilku latach prac nad technologią i dzięki poważnym inwestycjom w nowoczesne linie technologiczne, polscy technologowie opracowali nowy sposób produkcji pustaków poryzowanych. Celem poryzowania jest uzyskanie wyrobów o zmniejszonym współczynniku przewodzenia ciepła i zmniejszonej gęstości objętościowej. Zmniejszenie gęstości objętościowej uzyskuje się poprzez wytworzenie wewnątrz materiału tzw. por. Uzyskuje się je poprzez spalenie palnej części masy w trakcie wypalania ceramiki w temperaturze powyżej 800oC. W ten sposób stwarza się lepszą budowlaną ochronę ciepła. Do niedawna kompleksowymi rozwiązaniami i wymaganiami normowymi w tym zakresie mogli się pochwalić jedynie producenci niemieccy i austriaccy.
Aby pustaki o dobrych właściwościach izolacyjnych spełniały dobrze rolę jednowarstwowej ściany, o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,4 W/m2K, należało zmniejszyć ilość spoin, które w naszych warunkach atmosferycznych stają się mostkami termicznymi, przez które uchodzi z pomieszczeń drogocenne ciepło. Polscy producenci zastosowali sprawdzone już wcześniej przez zagranicznych producentów pióro-wpusty umożliwiające budowę ścian bez spoin pionowych. Teraz niektórzy polscy producenci wykorzystali konstrukcję pustaków z pióro-wpustami do zwykłych produktów ceramicznych, co może wprowadzać w błąd niektórych kupujących. Dlatego przy zakupie należy zawsze zwrócić uwagę na to, czy producent poleca dany produkt na mur jednowarstwowy i jaki jest deklarowany współczynnik przenikania ciepła ściany murowanej na zaprawę "ciepłą". Pomimo wszystko, w każdym pustaku zastosowanie pióro-wpustów procentuje na różne sposoby, zawsze bowiem jest to zmniejszenie ilości spoin.

 
Przykład wykończenia elewacji płytką klinkierową. Współczynnik przenikania ciepła U=0,31 Wlm2K. Ściana zewnętrzna - Poromur EM 440x250x220 (G44 P+W)
 Warstwowy czy jednowarstwowy?
Aby spełnić wymogi norm budowlanych nowo budowany dom musi zapewniać dobrą ochronę cieplną, tak by zminimalizować wydatkowanie energii na ogrzewanie. Przyjęto dlatego, że współczynnik przenikania ciepła dla muru jednowarstwowego "U" nie powinien przekraczać 0,50 W/m2K. W Polsce najpopularniejsze są mury z ceramicznych materiałów budowlanych. Z tych materiałów można konstruować mury warstwowe o teoretycznym współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,22 W/m2K. Wiadomo jednak, że teoria rzadko zgadza się z praktyką. Mury warstwowe szczególnie narażone są na nieprzewidziane przez projektanta ubytki ciepła. Wystarczy nieprawidłowe rozłożenie materiału izolacyjnego, by współczynnik wzrósł dwu-, a nawet trzykrotnie. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest skłonność do gromadzenia wilgoci w materiale izolacyjnym i powstawanie tzw. punktu rosy. Wilgoć radykalnie zwiększa przewodzenie ciepła przez materiał izolacyjny, co eliminuje jego użyteczność. Między innymi z tych względów dla muru warstwowego normy budowlane przewidziały maksymalny współczynnik U=0,30 W/m2K.
Mury jednowarstwowe także są narażone na nieprzewidziane przez projektanta ubytki ciepła. Może je powodować nieprawidłowo przygotowana lub rozmieszczona zaprawa, nieumiejętne dopasowanie nadproży, narożników itp. "trudnych szczegółów". Pomimo tego straty z tych powodów z reguły nie podwyższają współczynnika o więcej niż o 30-40%, co w przypadku najlepszych dostępnych na polskim rynku wielkogabarytowych pustaków poryzowanych pozwala w dalszym ciągu zachować bardzo dobre właściwości izolacyjne ścian.

  Taniej czy drożej?
Koszt m2 muru to koszt materiału i wkład robocizny. W przypadku budownictwa mieszkaniowego najtańsze są mury jednowarstwowe przede wszystkim ze względu na dwukrotnie mniejszy wkład robocizny i duże wymiary elementów. W chwili obecnej na polskim rynku znajdziemy dwie oferty wielkogabarytowych pustaków ceramicznych pozwalających osiągnąć współczynnik przenikalności cieplnej k=0,31 W/m2K przy użyciu zaprawy ciepłochronnej (wyznacznik izolacyjności). Ze względu na rodzaj dodatków obniżających ten współczynnik różnią się zdecydowanie ceną. Pozostałe właściwości, takie jak dyfuzyjność, wytrzymałość, gęstość są zbliżone. Właściwości POROMURU produkowanego w Paczkowie przez firmę FCB JOPEK polegają nie tylko na wysokiej wytrzymałości i izolacyjności. Dzięki niskiej gęstości objętościowej pustaki przy dużych wymiarach mają stosunkowo niewielką masę, co obniża koszty transportu, upraszcza tryb projektowania i prace konstruktorskie. Dzięki niskiej masie i wysokiej wytrzymałości z POROMURU można konstruować nawet czterokondygnacyjne obiekty. POROMUR o wymiarach 440 x 250 x 220 jest największym na rynku elementem budowlanym przy relatywnie najniższej cenie . Duże rozmiary trzykrotnie skracają czas murowania i tym samym znacznie obniżają koszty robocizny. Pióro-wpusty sprawiają, że nie są potrzebne pionowe spoiny. Duże rozmiary zmniejszają również ilość spoin, które w normalnych warunkach stają się mostkami termicznymi. Dzięki dużym rozmiarom spoiny poziome można dzielić na dwie części, co zapobiega łączeniu strony zimnej ze stroną ciepłą muru. Mury z POROMURU nie wymagają nie tylko dociepleń, nie wymagają również stosowania specjalnych zapraw tynkarskich. Powyższe cechy POROMURU gwarantują ograniczenie kosztów budowy i eksploatacji budynku nawet o 30%.

 

Tradycja i właściwości.
Tradycja, sięgająca kilkudziesięciu wieków, jaką posiada ceramika budowlana jest znana powszechnie co więc wybrać. Wybiera to co sprawdza się od tysięcy lat, to co jest zdrowe.
Od wieków za najlepszy materiał na budynki mieszkalne uznaje się ceramikę budowlaną. Domy z cegieł wykazały się nie tylko wielowiekową trwałością, ale także odpornością na mróz, wilgoć i wysokie temperatury. Nic też nie można zarzucić cegle w zakresie ochrony zdrowia człowieka. Naturalna izolacyjność tego materiału, zdolność do równomiernej regulacji poziomu wilgoci zadziwia do dziś wielu mieszkańców domów wybudowanych w ten sposób. Nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze w pomieszczeniach mieszkalnych w tych domach nie jest zimno. Jeśli zostały odpowiednio zaizolowane fundamenty mury nie są narażone na zawilgocenie, a dzięki dobrej izolacyjności nie ma potrzeby wydatkowania dużej energii na ogrzewanie, co wiąże się nie tylko z oszczędnością (wymiernie obrazowaną pozostałymi w kieszeni banknotami) ale i ze zdrowiem, gdyż silne ogrzewanie nadmiernie wysusza powietrze.  

 

izolacja cieplna

Ciepło
Dzisiejsze wymogi norm budowlanych stawiają na jednym z czołowych miejsc izolacyjność przegrody (tj. muru). Wiąże się to i z oszczędnością, i z ochroną zdrowia, a także z trendami ekologicznymi związanymi z oszczędności energii. Z racji wyśrubowanych norm, a także ze względu na koszty, mury z samej cegły straciły rację bytu. Zastąpiono je pustakami ceramicznymi, ale te w dzisiejszej dobie wymagają docieplenia, które nie tylko podnosi koszt budowy, ale znosi w dużej mierze zasadnicze zalety ceramiki budowlanej.
Ceramika budowlana posiada określoną porowatość. Wpływa ona na izolacyjność cieplną materiału oraz na jego zdolność do dyfuzji - naturalnego przepuszczania pary wodnej z wnętrza mieszkania na zewnątrz. Po montażu izolacji na ścianie właściwości ceramiki się nie zmieniają, zmieniają się jednak warunki w jakich ona działa. Izolacja, szczególnie w postaci styropianu i sztucznego tynku, zamyka z jednej strony dopływ powietrza do przegrody. W tej sytuacji rodzi się skłonność do magazynowania wody w porach ceramiki. Zawilgocone pory nie spełniają już wtedy swoich zadań izolacyjnych, nie ma również przepływu wilgoci pomiędzy środowiskami. Niezbędna się okazuje wtedy wentylacja. Podobne skutki mogą powstawać w budynkach z betonu jeśli większość porów materiału jest zamknięta. 
  Nowa polska ceramika
Innowacją w polskim asortymencie są ceramiczne pustaki stropowe typu CERAM objęte nową normą PN-B-82023. Produkowane w Paczkowie, w odróżnieniu od tradycyjnych akermanów, pustaki stropowe tylko przy okazji czynią strop blisko o 2/3 lżejszym. Udział w stropie masy betonu powinien oscylować około połowy. Najważniejszą przesłanką stosowania takiego stropu jest jednak skrócenie czasu operacyjnego przy budowie stropu, a póżniej czasu oczekiwania na osiągnięcie docelowej wytrzymałości. Innymi zaletami tego stropu są: obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej stropu oraz poprawienie izolacyjności akustycznej. Podstawowymi elementami tego typu stropu są pustaki ceramiczne, których w ich największej odmianie zużywamy zaledwie około sześciu na m2. Elementem zastępującym skomplikowane zbrojenie są lekkie belki żelbetowo-ceramiczne. Niska waga stropu została zabezpieczona normą. Mas największego pustaka stropowego została ograniczona, np. w przypadku pustaka 60 B 175 300 o wymiarach: 520 x 300 x 175 mm, do 15 kg/szt. - tyle maksymalnie może ważyć pustak o objętości zarysu zewnętrznego 26 dm3. Wymusza to od technologów wielkiego wysiłku zarówno w konstrukcji pustaka, jak i w zakresie przygotowania odpowiedniej masy, która stanie się lekka, a jednocześnie wytrzymała po wypaleniu.
Dodatkowym ułatwieniem w wykonaniu stropu z wykorzystaniem pustaków stropowych jest uproszczenie prac przygotowawczych. Takiego stropu nie trzeba szalować przed zalaniem betonem, wystarczy jedynie podeprzeć przed betonowaniem belki kratownicowe w odległościach zależnych od długości belki.

izolacja akustyczna 

 Komfort
jaki zapewniają ceramiczne ściany jednowarstwowe polega na naturalnej regulacji wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych. Jednowarstwowe ściany o niskim współczynniku przenikania ciepła ją zastępują. Izolacja działa nie tylko zimą. Kiedy latem ściana się nagrzewa powyżej 40oC, we wnętrzu nadal może zostać zachowana temperatura nawet poniżej 20oC. Komfort jest uzależniony w dużym stopniu od różnicy pomiędzy temperaturą wnętrza a przegrodą, tj. ścianą. Ściany o niskim współczynniku przenikania ciepła zapewniają odpowiednią różnicę, dzięki czemu obieg powietrza w pomieszczeniu jest stały, co również wpływa na dyfuzyjność.
W miejscach znajdujących się w pobliżu arterii komunikacyjnych hałas może negatywnie wpływać na samopoczucie człowieka. Materiały ceramiczne zmniejszają poziom hałasu, charakteryzują się bowiem wysokim współczynnikiem redukcji dżwięków w szerokim zakresie częstotliwości.

Ekologia
stała się w ostatnich czasach priorytetowym celem w rozwoju technologii przemysłowych. Wykorzystywanie poryzowanej ceramiki budowlanej do konstrukcji ścian samo w sobie jest działaniem na rzecz ochrony środowiska, poprzez oszczędności w energii. Budowanie ścian jednowarstwowych czyni zbędnym styropian i inne materiały izolacyjne, nie zawsze produkowane w zgodzie z ekologią. Konstrukcja murów z tych materiałów wymaga tylko tradycyjnego tynku cementowego i niewielkiej ilości zaprawy termicznej.
Niezwykła właściwość złoża znajdującego się przy fabryce, w której produkowany jest POROMUR dawniej utrudniała produkcję cegieł i dachówek. Przez ponad sto lat borykano się z przerostami węgla brunatnego w złożu. Węgiel, dostawszy się w za dużej ilości do masy, powodował odpryski, przebarwienia, a nawet mógł zniszczyć całą partię produkcji. W tej chwili specjalna metoda wydobycia gliny ze złoża ujednorodnia masę. Tajemnica technologii ma swoje żródło w naturze. Składniki masy są naturalne, człowiek tylko dobrał odpowiednie proporcje i temperaturę wypału. W trakcie wypału cząsteczki węgla spalają się pozostawiając puste przestrzenie wewnątrz materiału - tzw. pory. To dzięki nim wyroby mają niską gęstość objętościową i wysoką izolacyjność. Dodatkowo izolacyjność poprawiają specjalnie ukształtowane ścianki pustaka.
POROMUR wytwarza się z masy składającej się z gliny i niewielkiej ilości naturalnych dodatków korekcyjnych. Naturalne składniki użyte do produkcji nie pozostają bez wpływu na samopoczucie mieszkańców, dążących do zbliżenia ku naturze. Zawartość węgla w złożu czyni niepotrzebnymi takie zabiegi jak: dodawanie trocin, styropianu czy dodatków takich jak ziemia okrzemkowa, perlit czy wermikulit. 

 

Najlepszy katalog SEO