Kujawsko-pomorskie

Biskupin

Gród w BiskupinieBiskupin to niewielka wieś w województwie kujawsko-pomorskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w powiecie żnińskim, leżąca w obrębie regionu historyczno - etnograficznego zwanego Pałukami. Pałuki to malownicza kraina bogata w lasy i jeziora, na której odnajdziemy wiele zabytków, rozciągająca się pomiędzy Wielkopolską, Pomorzem i Kujawami.  Obszar ten został ukształtowany przez lodowiec skandynawski. Na terenie Biskupina znaleziono obozowiska łowców reniferów sprzed 10 tysięcy lat, a także neolityczne domostwa pierwszych rolników, datowane jako osada neolityczna sprzed 6 tysięcy lat. Dziś Biskupin, zwany także „Polskimi Pompejami”, jest najbardziej znanym rezerwatem archeologicznym w Europie Środkowej.