Małopolskie

Dolina Kościeliska

Potok KościeliskiDolina Kościeliska miała w przeszłości duże znaczenie przemysłowe. Rozwijał się tu przemysł hutniczy. Od końca XV wieku wydobywano tu srebro, miedź i antymon, a o końca XVIII wieku zaczęto wydobywać rudę żelaza. Rudę tę przetapiano następnie w Starych Kościeliskach. Znajdowała się tu kuźnia, chaty dla robotników, karczma, leśniczówka oraz kościółek. Właśnie od tego kościółka wywodzi się nazwa tej doliny. Przez Dolinę Kościeliską wiodła trasa na Słowację, którą podróżowali kupcy i przemytnicy, na których często napadali zbójnicy. Świadczą o tym nie tylko historyczne przekazy, a również nazwy skał: Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia, Zbójnicki Stół. Pierwsi turyści pojawili się w Dolinie Kościeliskiej w 1815 roku, gdy popularnym szlakiem stał się szczyt Bystrej, z którego można było oglądać wschód słońca.