Dolnośląskie

Kaplica Czaszek

Kaplica Czaszek w CzermnejKaplica Czaszek w Czermnej została wybudowana w 1776 roku w stylu barokowym przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Wacława Tomaszka. Jest dla Kudowy Zdroju miejscem szczególnym. W całej Europie znajdują się tylko trzy podobne obiekty. Czermna jest dziś dzielnicą Kudowy, a sama kaplica oddalona jest od centrum o około kilometr. Położona pomiędzy kościołem świętego Bartłomieja i stojącą nieopodal dzwonnicą. Wymurowana na planie kwadratu, skrywa w swoim wnętrzu prawie 25 tysięcy ludzkich szczątków.

Zamek Czocha

Zamek CzochaHistoria warownego zamku granicznego rozpoczyna się w połowie XIII wieku zapewne za sprawą króla czeskiego Wacława, choć nie brakuje opinii, że jej budowniczym mógł również być któryś książę świdnicko - jaworski, próbujący w tą drogą umocnić nabyte włości górnych Łużyc. W roku 1319 zamek przeszedł na własność księcia Henryka I Jaworskiego, a po jego śmierci w roku 1346 przejął go Bolko II Mały.  Z kolei po jego śmierci zamek przeszedł w ręce króla Czech. w 1417 roku warownię kupił pochodzący z Lwówka Heinrich von Renkern, który poczuł się ogromnymi murami zamkowymi na tyle mocny, że rozpoczął najazdy na okoliczny lud oraz wędrujących kupców, "zapracowując" na miano podłego zbója.