Pomorskie

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

Park Krajobrazowy Dolina SłupiPK "Dolina Słupi" utworzono w 1981 roku, co czyni go jednym z najstarszych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 37 tys. ha, a wraz z otuliną ponad 83 tys. ha. Obejmuje obszar środkowego biegu rzeki Słupi wraz z częścią jej zlewni. Park powstał w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych. We wsiach leżących na terenie Parku zachowały się zabytki architektoniczne, głównie sakralne, oraz zespoły pałacowo-parkowe.