Lubelskie

Województwo lubelskie leży w południowo-wschodniej części Polski, między Wisłą a Bugiem. Graniczy z Ukrainą i Białorusią. W granicach województwa znajduje się wielka liczba atrakcji turystycznych zarówno historycznych jak i pomników przyrody. Do tych pierwszych zaliczyć musimy miasto Zamość, Lublin, Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Szczebrzeszyn czy Wąwolnica. Turystów, których interesuje głownie natura przyciągnie do woj. lubelskiego Jezioro Białe a także Roztoczański i Poleski Park Narodowy, 

Wąwolnica

Wąwolnica - kościółWąwolnica jest jedną z najstarszych miejscowości na Lubelszczyźnie. Według legendy założył ją książę Krak, który dopłynął do ujścia rzeki Bystrej w 721 roku i zachwycił się nieskalanym pięknem okolicy. Miejsce to nazwał Wawelnicą, nawiązując tym samym do Krakowa, którego był założycielem. Stąd miał znaleźć się w herbie wsi Krak zabijający smoka.

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park NarodowyRoztoczański Park Narodowy wytyczony został na części Roztocza Środkowego w województwie lubelskim, obejmując najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Aktualnie powierzchnia PN wynosi prawie 8500 ha, z czego lasy zajmują 8100 ha, a ścisłe rezerwaty ponad 800 ha. Pierwsze próby ochrony przyrody na Roztoczu podjęto w XVI wieku, gdy na obszarze należącym wówczas do ordynacji założonej przez kanclerza Jana Zamoyskiego, utworzono zwierzyniec. Tereny zwierzyńca otoczono 30 km. parkanem, który obejmował obszar obecnego rezerwatu ochrony ścisłej Bukowa Góra oraz część obwodu Florianka. W zwierzyńcu tym znajdowały się jelenie, rysie, dziki, wilki, żbiki oraz tarpany. Zlikwidowano go pod koniec XVIII, a zwierzęta zostały wypuszczone bądź oddane okolicznym mieszkańcom.

Kazimierz Dolny

Kazimierz DolnyKazimierz Dolny to około 3,5 tysięczne miasteczko położone na prawym brzegu Wisły w woj. lubelskim. Pierwsza osada została tu założona w XI wieku na jednym ze wzgórz i zwana była Wietrzną Górą. Osada ta należała do zakonu benedyktynów, jednak w 1181 roku Kazimierz Sprawiedliwy darował osadę norbertankom ze Zwierzyńca pod Krakowem. Norbertanki zaś zmieniły nazwę Wietrznej Góry na cześć swego darczyńcy i nazwa Kazimierz została odnaleziona w kronikach z 1249 roku. Słowo „Dolny” zostało dodane później, w celu odróżnienia osady (w dolnym biegu Wisły) od Kazimierza pod Krakowem (w górnym jej biegu). Następnie osada wraz z okolicznymi wsiami stała się dobrem korony, a Władysław Łokietek w 1325 roku ufundował tu kościół parafialny.

Twierdza Dęblin

Twierdza DęblinBudowę Twierdzy Dęblin rozpoczęto w 1832 roku po klęsce powstania listopadowego. Rosjanie rozpoczęli jej budowę w pobliżu ujścia Wieprza do Wisły i nazwali ją Iwangorod, na cześć feldmarszałka Iwana Paskiewicza, który za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego otrzymał nie tylko tytuł kniazia warszawskiego, ale także włości w okolicy dzisiejszego Dęblina. Twierdza powstała głównie na gruntach Modrzyc, jednej z wsi należących do terenów Paskiewicza.
Oprócz zadań obronnych, miała ona podobnie jak Cytadela Aleksandrowska w Warszawie pełnić funkcje policyjne. Jej twórcą był generał Iwan Dehn, który był architektem większości ówcześnie wznoszonych rosyjskich fortyfikacji.

Jezioro Białe

Jezioro BiałeJezioro Białe jest najpopularniejszym akwenem w województwie lubelskim. Położone jest na wschodzi Równiny Łęczyńsko - Włodawskiej, przy wsi Okuninka, 7 km od Włodawy. Każdego roku położone nad jego brzegami miasteczko odwiedzają rzesze turystów z całego kraju. Sama Okuninka to zazwyczaj cicha i spokojna miejscowość położona na północnej stronie jeziora, która jednak w sezonie letnim zmienia się w oblegany kurort. Nad Jezioro Białe turyści przyjeżdżają głównie, by spędzać czas na leniwym plażowaniu. Jednak nad samym akwenem nie brakuje interesujących ofert pozwalających aktywnie urozmaicić błogi wypoczynek.